Parochiekerk Sint-Salvator

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Wiezeplein
Locatie Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42011/101.1
  • 4.01/42011/144.1
  • OO001928

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Salvator

Wiezeplein zonder nummer, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Laatgotische kerk ingeplant te midden van het dorpsplein. Voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat verdween in 1865.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Salvator

Wieze (Lebbeke)

In de jaren 1861-1862 liet burggraaf Ch. de Clerque Wissocq zich een royaal huisorgel bouwen door orgelbouwer J. Merklin (Elsene). Na het overlijden van de burggraaf werd het orgel geschonken aan de kerk van Wieze.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Salvator is beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Salvator is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.