Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Salvator

Beschermd monument van tot heden

ID
8676
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8676

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Salvator is beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk Sint-Salvator is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Salvator

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
Laatgotische kerk ingeplant te midden van het dorpsplein, voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof. Het huidige kerkgebouw, volledig opgetrokken uit Ledische zandsteen in gotische stijl, dateert in kern ten vroegste uit de 14de-15de eeuw. Haar huidig uitzicht kreeg de kerk in de periode 1869-1872 door de restauratie- en vergrotingswerken onder leiding van de Gentse architect August Van Assche.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Salvator

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
In de jaren 1861-1862 liet burggraaf Ch. de Clerque Wissocq zich een royaal huisorgel bouwen door orgelbouwer J. Merklin. Na het overlijden van de burggraaf werd het orgel geschonken aan de kerk van Wieze.