Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: toren

Beschermd monument van 12-05-1947 tot heden
ID: 8685   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8685

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-1947  ID: 187

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.Waarden

De toren der Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Schelderodeplein zonder nummer (Merelbeke)
De dorpskerk van de landelijke gemeente Schelderode gelegen aan de linkeroever van de Bovenschelde, is vanouds excentrisch ingeplant ten opzichte van de dorpskern.