Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
86855
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86855

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen in hellende tuin ten noorden van de Zwalm, lager gelegen moestuin afgescheiden van siertuin door een gewitte bakstenen muur met steunberen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Mattheusparochie met tuin

Noordlaan 11 (Zwalm)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen in hellende tuin met moestuin afgescheiden door een gewitte bakstenen muur met steunberen.

Is de omvattende vaststelling van

Buxusstruik met vier stammetjes

Noordlaan 11 (Zwalm)
De aanplantingen in de pastorietuin dateren uit een aanlegfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hellende tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De vierstammige buxusstruik is er één van.


Drie opgaande Hollandse lindes in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)
De aanplantingen in de pastorietuin dateren uit een aanlegfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hellende tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De drie opgaande lindes horen er bij.


Op enen stam gezette taxus

Noordlaan 11 (Zwalm)
De aanplantingen in de pastorietuin dateren uit een aanlegfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hellende tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De op stam gezette taxus is er één van.