Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Broeken

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8692
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8692

Besluiten

De Broeken: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1985  ID: 2086

Beschrijving

Het gebied De Broeken te Deinze is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de (natuur)wetenschappelijke waarde als volgt werd gemotiveerd: “het gebied maakt deel uit van het beekdallandschap van de Zeverenbeek en ligt onder wei- en hooiland en broekbos. Syntaxononomisch kan het broekbos gerekend worden tot het Alno-Padion en de moerassige wei- en hooilanden tot de Molinietalia-orde. Als zeldzame soorten voor het Vlaams district komen onder meer voor: moeraszoutgras (Triglochin palustris), bruin cypergras (Cyperus fiscus), breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis), kleine valeriaan (Valeriana dioica) en kleine egelskop (Sparganium emersum). Door zijn zeldzame flora neemt het moerassig weilandcomplex een unieke plaats in binnen het Vlaams district”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000741, De Broeken, advies KCML (1985).


Waarden

De Broeken (eerste fase) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Broeken

Vinktstraat (Deinze)
Het gebied De Broeken behoort tot de vallei van de Zeverenbeek. Dit beekdallandschap ligt onder wei- en hooiland en broekbos. De broeken zijn doorsneden door evenwijdige dwarssloten die gedurende de zomer voor het grootste deel droogstaan.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Zeverenbeek

Deinze, Grammene, Vinkt, Zeveren (Deinze)
De vallei van de Zeverenbeek behoort tot het stroomgebied van de Leie. De broeken bestaan uit natte broekbossen, wei- en hooilanden op een venige bodem. Een fossiele meander in het oosten maakt deel uit van het Leieriviersysteem. Aan de rand van de vallei bevinden zich hoeves. De kleinschalige kern van Zeveren sluit aan bij de vallei.