Beschermd monument

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele met kazernegebouwen

Beschermd monument van tot heden

ID
8694
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8694

Besluiten

Abdij van Maagdendale met kazernegebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1963  ID: 515

Beschrijving

De cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele met kazernegebouwen is beschermd als monument.Waarden

De oude abdij van Maegdendale met inbegrip van de kazernegebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale 9, 29-31 (Oudenaarde)
Abdijgebouwen en -kerk opgetrokken in de loop van de 13de eeuw. Vernielingen door brand tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684. Heropbouw onder abdis Cecilia Remy en Eleonora Der Kinderen nog tot midden 18de eeuw. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard.