Beschermd monument

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele met kazernegebouwen

Beschermd monument van 30-10-1963 tot heden

ID
8694
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8694

Besluiten

Abdij van Maagdendale met kazernegebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1963  ID: 515

Beschrijving

De cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele met kazernegebouwen is beschermd als monument.Waarden

De oude abdij van Maegdendale met inbegrip van de kazernegebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale zonder nummer (Oudenaarde)
Arnulf IV, baron van Pamele, schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham (Pamele) aan de abdij van Maagdendale voor de bouw van een nieuwe cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en -kerk werden opgetrokken in de loop van de 13de eeuw.