Beschermd monument

Grote Linde

Beschermd monument van 22-11-1985 tot heden

ID: 8696   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8696

Besluiten

Gheraerdsboom Grote linde
definitieve beschermingsbesluiten: 22-11-1985  ID: 2112

Beschrijving

De linde langs de Leernsesteenweg te Sint-Martens-Leerne is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en esthetische waarde van de linde als volgt werd gemotiveerd: “voorbeeld van een oude knotlinde”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000745, Grote Linde, advies KCML (1985).


Waarden

De Grote Linde is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Grote Linde

Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze)
De gekandelaarde Hollandse linde, gekend als de Grote Linde of de Gheraerdsboom, staat langs de zuidoostkant van de Leernsesteenweg, ten noordoosten van Sint-Martens-Leerne.