Beschermd monument

Refuge van de abdij van Ename

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID: 8697   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8697

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

De refuge van de abdij van Ename is beschermd als monument.

Deze bescherming als monument omvat de volledige bebouwing van de site. Eerder, in 1967, werd de abdijtuin reeds beschermd als landschap.Waarden

de refugie van de abdij van Ename (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Refuge van de abdij van Ename

Grachtschelde 11 (Oudenaarde)
Voormalige "Refuge van de abdij van Ename". In 1360 gekend als de zogenaamde "Ramen". Van 1504 tot de Franse Revolutie eigendom van de abdij van Ename en refuge.