Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Open hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
86974
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86974

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Open hoeve bestaande uit woonhuis, varkenskot en grote schuren op begraasd binnenerf met centrale mestvaalt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Grouwesteenstraat 56, 54A-B (Sint-Gillis-Waas)
Open hoeve bestaande uit woonhuis, varkenskot en grote schuren op een met gras begroeid binnenerf met centrale mestvaalt. Woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw. Dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak met brede overstek en nog grotendeels met riet bedekt. Sommige wanden nog van hout. Bewaarde houten steekpomp. Klein bakstenen varkenskot afgedekt door een rieten schilddak.