Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 86986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86986

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Diederikstraat 2 (Assenede)

Hoekhuis met de Pastoriestraat, met oude kern zichtbaar in de rechter zijgevel en aanbouw. Voorbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met gecementeerde voorgevel op gepikte plint. Verbouwde benedenvensters voor vroegere winkel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Diederikstraat 2 (Assenede)
Hoekhuis met de Pastoriestraat, met oude kern zichtbaar in de rechter zijgevel en aanbouw. Voorbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met gecementeerde voorgevel op gepikte plint. Verbouwde benedenvensters voor vroegere winkel.