Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 87046   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87046

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met centrale dakkapel, uit de tweeede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Dries 20A-B (Sint-Niklaas)
Huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met centrale dakkapel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.