Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Schelderode
Straat Schelderodeplein
Locatie Schelderodeplein zonder nummer (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/104.2
  • 4.01/44043/109.1
  • OO000348

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Schelderodeplein zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

De dorpskerk van de landelijke gemeente Schelderode gelegen aan de linkeroever van de Bovenschelde, is vanouds excentrisch ingeplant ten opzichte van de dorpskern.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Waarden

Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : als site van een dorpskerk die in oorsprong minstens zou opklimmen tot het begin van de 12de eeuw en met typische inplanting voor een Scheldedorp namelijk boven op de steilrand van de Scheldevallei en tevens gelegen aan een oude verbindingsweg parallel lopend aan de Schelde en palend aan de site van het verdwenen kasteel, centrum van de belangrijke heerlijkheid van de heren van Rode, sinds 1865 ingenomen door een neogotisch kasteel dat thans samen met de kerk nog steeds het dorpscentrum nadrukkelijk markeert.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als representatief voorbeeld van een aanvankelijke gotische plattelandskerk in een Scheldedorp van het type éénbeukige kruiskerk uit de 14de-15de eeuw met bewaarde bak- en zandstenen kruisingstoren en daarbij aansluitend rechthoekig koor en noordelijke kruisarm met in 1764 aangebouwde zijkapel en die in 1877-1878 werd vergroot in neogotische stijl door architect August Van Assche volgens plannen gebaseerd op een voorontwerp van architect Florimond Van de Poele, tevens bouwheer van het achter de kerk staande neogotische kasteel.
Als goed bewaarde en geslaagde neogotische uitbreiding van een gotische dorpskerk, realisatie die conceptueel en stilistisch typerend is voor een aanzienlijk deel van het architecturale oeuvre in Oost- Vlaanderen van architect August Van Assche, die een belangrijke vertegenwoordiger is van de neogotische bouwkunst van de Gentse Sint-Lucas school en tevens illustratief voor de evolutie die vele te klein geworden kerken ondergingen in de tweede helft van de 19de eeuw. Tevens harmonieert een deel van het kerkmeubilair (altaren, beelden, koorglasraam) dat behoort tot de neogotische kunstambachtelijke atelierproductie, met het architecturaal kader.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.