Beschermd monument

Stationschefwoning

Beschermd monument van 03-02-2000 tot heden
ID: 8708   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8708

Besluiten

Woning stationschef
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2000  ID: 3539

Beschrijving

De voormalige stationschefwoning van de eindhalte en stelplaats van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen is beschermd als monument.Waarden

De woning voor de stationschef van het voormalig tramstation/ - stelplaats van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een in originele toestand bewaarde en in het straatbeeld opvallende 'dienstwoning voor stationschef' van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen, in de Gentse regio opgericht in 1897 en typevoorbeeld behorend tot de tweede generatie; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorwegtramlijn Gent-Merelbeke waarvan de bewogen voorgeschiedenis bepaalde toenmalige technologische, politieke, sociaal-economische - de gemeentegrenzen overschrijdende - ontwikkelingen illustreert; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorweglijn Gent-Merelbeke die, zoals uit getuigenissen blijkt, voor de sociaal-economische ontwikkelingen van Merelbeke en omringende gemeenten van groot belang is geweest wat door de respectievelijke bevolkingsgroepen inderdaad als dusdanig werd beleefd en in folkloristische gebeurtenissen werd gefigureerd; als materiële getuige met voorbeeldwaarde van de wijze waarop de aanleg van een tramlijn het maatschappelijke leven heeft beïnvloed.

historische waarde

Als voorbeeld van een in originele toestand bewaarde en in het straatbeeld opvallende 'dienstwoning voor stationschef' van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen, in de Gentse regio opgericht in 1897 en typevoorbeeld behorend tot de tweede generatie; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorwegtramlijn Gent-Merelbeke waarvan de bewogen voorgeschiedenis bepaalde toenmalige technologische, politieke, sociaal-economische - de gemeentegrenzen overschrijdende - ontwikkelingen illustreert; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorweglijn Gent-Merelbeke die, zoals uit getuigenissen blijkt, voor de sociaal-economische ontwikkelingen van Merelbeke en omringende gemeenten van groot belang is geweest wat door de respectievelijke bevolkingsgroepen inderdaad als dusdanig werd beleefd en in folkloristische gebeurtenissen werd gefigureerd; als materiële getuige met voorbeeldwaarde van de wijze waarop de aanleg van een tramlijn het maatschappelijke leven heeft beïnvloed.

volkskundige waarde

Als voorbeeld van een in originele toestand bewaarde en in het straatbeeld opvallende 'dienstwoning voor stationschef' van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen, in de Gentse regio opgericht in 1897 en typevoorbeeld behorend tot de tweede generatie; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorwegtramlijn Gent-Merelbeke waarvan de bewogen voorgeschiedenis bepaalde toenmalige technologische, politieke, sociaal-economische - de gemeentegrenzen overschrijdende - ontwikkelingen illustreert; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorweglijn Gent-Merelbeke die, zoals uit getuigenissen blijkt, voor de sociaal-economische ontwikkelingen van Merelbeke en omringende gemeenten van groot belang is geweest wat door de respectievelijke bevolkingsgroepen inderdaad als dusdanig werd beleefd en in folkloristische gebeurtenissen werd gefigureerd; als materiële getuige met voorbeeldwaarde van de wijze waarop de aanleg van een tramlijn het maatschappelijke leven heeft beïnvloed.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Tramstelplaats met huis van de stationschef

Hundelgemsesteenweg 317, zonder nummer, zonder nummer (Merelbeke)
Huis van de stationschef bij de eindhalte en stelplaats van de buurtspoorlijn Gent(Zuid)-Merelbeke. Opening van de lijn in 1898. Daarachter ligt het bijhorende langgerekte terrein met overblijvende dienstgebouwen van de tramstelplaats, gelijktijdig met de stationschefwoning opgericht in 1897.