Stationschefwoning

Beschermd monument van 03-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Merelbeke
Straat Hundelgemsesteenweg
Locatie Hundelgemsesteenweg 317 (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/110.1
  • OO000628

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Tramstelplaats met huis van de stationschef

Hundelgemsesteenweg zonder nummer, 317, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Huis van de stationschef bij de eindhalte en stelplaats van de buurtspoorlijn Gent(Zuid)-Merelbeke. Opening van de lijn in 1898. Daarachter ligt het bijhorende langgerekte terrein met overblijvende dienstgebouwen van de tramstelplaats, gelijktijdig met de stationschefwoning opgericht in 1897.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige stationschefwoning van de eindhalte en stelplaats van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen is beschermd als monument.

Waarden

De woning voor de stationschef van het voormalig tramstation/ - stelplaats van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde, volkskundige waarde

Als voorbeeld van een in originele toestand bewaarde en in het straatbeeld opvallende 'dienstwoning voor stationschef' van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen, in de Gentse regio opgericht in 1897 en typevoorbeeld behorend tot de tweede generatie; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorwegtramlijn Gent-Merelbeke waarvan de bewogen voorgeschiedenis bepaalde toenmalige technologische, politieke, sociaal-economische - de gemeentegrenzen overschrijdende - ontwikkelingen illustreert; als materiële getuige van de verdwenen buurtspoorweglijn Gent-Merelbeke die, zoals uit getuigenissen blijkt, voor de sociaal-economische ontwikkelingen van Merelbeke en omringende gemeenten van groot belang is geweest wat door de respectievelijke bevolkingsgroepen inderdaad als dusdanig werd beleefd en in folkloristische gebeurtenissen werd gefigureerd; als materiële getuige met voorbeeldwaarde van de wijze waarop de aanleg van een tramlijn het maatschappelijke leven heeft beïnvloed.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.