Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kaashof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
87097
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87097

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgrachte site met vroegere hovenierswoning, ingeplant ten oosten van het kasteel en eveneens toegankelijk via Genthof, vermoedelijk gebouwd circa 1800. Het voorerf zijde Genthof is afgesloten door een deels gewitte bakstenen muur en één behouden vierkante hekpijler. Deels behouden lindendreef leidend naar de kapel aan de Beukenstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kaashof

Mandekensstraat 121 (Buggenhout)
Omgrachte site met vroegere hovenierswoning, ingeplant ten oosten van het kasteel en eveneens toegankelijk via Genthof, vermoedelijk gebouwd circa 1800. Het voorerf is afgesloten door een deels gewitte bakstenen muur en één behouden vierkante hekpijler. Bakstenen woning van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak geflankeerd door lagere aanbouwsels.