Beschermd monument

Begijnhofkapel

Beschermd monument van 15-03-1951 tot heden

ID: 871   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/871

Besluiten

Kapel van het begijnhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1951  ID: 289

Beschrijving

De voormalige begijnhofkapel te Overijse, is beschermd als monument.Waarden

De oude kapel van het voormalig Begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhofkapel

Begijnhof zonder nummer (Overijse)
De begijnhofkapel in bak- en zandsteen, gelegen ten zuiden van de dorpskern van Overijse naast de Vuurmolen, is het enige wat rest, naast een bron, van het oude begijnhof van Overijse.