Beschermd monument

Begijnhofkapel

Beschermd monument van 15-03-1951 tot heden
ID: 871   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/871

Besluiten

Kapel van het begijnhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1951  ID: 289

Beschrijving

De voormalige begijnhofkapel te Overijse, is beschermd als monument.


Waarden

De oude kapel van het voormalig Begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhofkapel

Begijnhof zonder nummer (Overijse)
Gebouw van bak- en zandsteen onder zadeldak bekroond met een leien klokkenruiter, meerdere bouwcampagnes af te lezen in naden en verschillen in het metselwerk.