Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Maurus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 87150   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87150

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In oostelijke uithoek van Elsegem, ten zuidwesten van de pastorie gelegen georiënteerde kerk, aan de grens met Petegem. In de 12de eeuw stond in de achterin gelegen tuin van de pastorie een kapel die als eerste kerk fungeerde. In oorsprong romaans wellicht tweebeukig kerkje uit de 12de-13de eeuw.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Maurus met kerkhof

Elsegemplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)
In oostelijke uithoek van Elsegem, ten zuidwesten van de pastorie gelegen georiënteerde kerk, aan de grens met Petegem. In de 12de eeuw stond in de achterin gelegen tuin van de pastorie een kapel die als eerste kerk fungeerde. In oorsprong romaans wellicht tweebeukig kerkje uit de 12de-13de eeuw.