Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Olieslagerij Baeten en melkerij Sint-Blasius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
87181
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87181

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tussen 1814 en 1834 nam landbouwer Emmanuel Baeten achter zijn woning een rosmolen voor het pellen van zaden in gebruik, volgens kadastergegevens van 1834 een paardenoliemolen. In 1834 liet hij een oliewindmolen bouwen op het achterliggende perceel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Olieslagerij Baeten en melkerij Sint-Blasius

Fortstraat 28 (Berlare)
Grotendeels door brand vernielde olieslagerij in 1947, gevolgd door wederopbouw van moderne olieraffinaderij Baeten. Bewaarde deels ingebouwde vierkante fabrieksschoorsteen van 25 meter hoog en restanten van een ouder bakstenen bedrijfsgebouw van 1905. Geïncorporeerde bakstenen wanden van vroegere stallen en remise. Tot de huidige bedrijfsgebouwen behoren nu ook de rechts ernaast gelegen gebouwen van de voormalige zuivelfabriek Sint-Blasius, teruggaand op de in 1900 in gebruik genomen melkerij; na de Tweede Wereldoorlog gemoderniseerd.