Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Jozefsinstituut

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
87195
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87195

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het Sint-Jozefinstituut is gesitueerd aan de noordzijde van de vrij smalle Wegvoeringstraat op een terrein dat ten noorden paalt aan de Schelde, westwaarts aan het nieuwe bejaardenhuis met serviceflats van het OCMW Wetteren genaamd "Schelderust" en "Scheldezicht" dat het vroegere ziekenhuis van Wetteren vervangt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Jozefsinstituut

Wegvoeringstraat 59-63, 59A, 63A-B (Wetteren)
Heden omvat de site: een lagere school, een middelbare school, een kinderdagverblijf, woningen van de aalmoezenier en van de directeur, en het klooster van de zusters apostolinnen van Sint-Jozef, gehuisvest in het 19de-eeuwse kasteel Vilain XIIII. De uitgestrekte bijhorende tuin die grotendeels op het vroegere kasteeldomein op het Scheldetalud teruggaat strekt zich verder oostwaarts uit aan de straat. In het oostelijk deel staat het nieuwe gebouw van het RVT Sint-Jozef.