Beschermd monument

Het Toreken: deel

Beschermd monument van 07-09-1979 tot heden
ID: 8722   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8722

Besluiten

Het Toreken
definitieve beschermingsbesluiten: 07-09-1979  ID: 1304

Beschrijving

De bestaande bescherming van Het Toreken wordt bij deze bescherming uitgebreid zodat het gebouw in zijn geheel beschermd is.


Waarden

De bescherming van Het Toreken als monument wordt uitgebreid omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het Toreken

Vrijdagmarkt 36 (Gent)
Het Toreken werd tijdens het derde kwart van de 15de eeuw gebouwd als gildenhuis van de huidevetters of leerlooiers. Van 1980 tot 1983 werd het gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van Jean Van den Bogaerde, met medewerking van onder andere Romain Berteloot.