Beschermd monument

Oliewindmolen

Beschermd monument van 30-04-1945 tot heden
ID: 8724   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8724

Besluiten

Houten en stenen windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-1945  ID: 129

Beschrijving

De stenen oliewindmolen is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Oliewindmolen met molenaarswoning

Heerweg-Noord 33, zonder nummer (Gent)
Stenen oliewindmolen, later ook graanmolen met molenaarshuis gelegen op de hoek met de huidige Tramstraat. Beltmolen ten westen van het terrein, ten oosten ervoor ruim gekasseid erf omsloten door het molenaarshuis ten noorden, stallingen ten oosten en koetshuis ten zuiden.