Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden
ID: 87246   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87246

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Onderkelderd burgerhuis, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van Fernand Verstraete. Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag onder een zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat).


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 141 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van Fernand Verstraete. Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag onder een zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat).