Beschermd monument

Kasseiweg Houtenmolenwegel

Beschermd monument van 10-02-2000 tot heden
ID: 8731   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8731

Besluiten

Kerkhof en calvarieberg met grafkapel en omgeving, site met motte en kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-2000  ID: 3542

Beschrijving

De kasseiweg die in het verlengde ligt van de Asselkouter is beschermd als monument.Waarden

Kasseiweg, deel van Asselkouter, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De gekasseide weg is een deel van een historisch wegenpatroon, gelegen op een kouterrug, Asselkouter genaamd en is deels als holle weg in het landschap aanwezig.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Houtenmolenwegel

Houtenmolenwegel zonder nummer (Merelbeke)
De gekasseide weg is een deel van een langere rechtlijnige straat die noordoostwaarts richting Moortsele leidt en is gelegen op de Asselkouter. Het gekasseide deel behoort tot het deel van deze kouterweg tussen Ruspoel en Hundelgemsesteenweg.