Kasseiweg Houtenmolenwegel

Beschermd monument van 10-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Houtenmolenwegel
Locatie Houtenmolenwegel zonder nummer (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/116.1
  • OO002351

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg Houtenmolenwegel

Houtenmolenwegel zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

De gekasseide weg is een deel van een langere rechtlijnige straat die noordoostwaarts richting Moortsele leidt en is gelegen op de Asselkouter. Het gekasseide deel behoort tot het deel van deze kouterweg tussen Ruspoel en Hundelgemsesteenweg.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De kasseiweg die in het verlengde ligt van de Asselkouter is beschermd als monument.

Waarden

Kasseiweg, deel van Asselkouter, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De gekasseide weg is een deel van een historisch wegenpatroon, gelegen op een kouterrug, Asselkouter genaamd en is deels als holle weg in het landschap aanwezig.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.