Beschermd monument

Klooster van de zusters van barmhartigheid: gevel linkerdeel

Beschermd monument van tot heden

ID
8735
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8735

Besluiten

Woningen: gevels, binnenkoer en wintertuin
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1976  ID: 996

Beschrijving

De gevel van het linkerdeel van het klooster van de zusters van barmhartigheid is beschermd als monument.

Deze bescherming is beperkt tot de voorgevel van het linkerdeel van het klooster, met name de voorgevel van het 18de-eeuws herenhuis. Later, in 1995, werd de bescherming uitgebreid tot alle gevels, de bedaking en de inrijpoort van het linkerdeel.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "18de-eeuwse, bepleisterde, witgeverfde gevel met karakteristieke laatbarokke florale motieven, deurkalf versierd met gelijkaardige rococo-aandoende ornamentiek en gebruik van zogenaamde Franse voegen bij de gevel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000423, Martijn Van Torhoutstraat 190: huis (gevel) (zie 2819), (H. van den Bossche, 1975).


Waarden

Martijn van Torhoutstraat 190 (gevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster van de zusters van barmhartigheid

Martijn van Torhoutstraat 190-194 (Oudenaarde)
In 1889 betrokken zusters van barmhartigheid, afkomstig van het moederhuis van de congregatie te Ronse, het herenhuis (nummer 190) geschonken door de juffrouwen Schautheer en richtten er een klooster met school in. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw werden nieuwe schoolgebouwen opgericht ter vervanging van de verworven beluikhuizen en landgebouwen op de rechtse aanpalende percelen (nummers 192-194). Toevoeging van nieuwe schoolgebouwen achter de bestaande in 1993-94 naar ontwerp van architectenbureau Merchie-Delobelle.