Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Den Engel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 87359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87359

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog, genaamd "den Engel", voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene, ingehuldigd op 19 september 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Den Engel

Dorpsstraat zonder nummer (Stekene)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene, ingehuldigd op 19 september 1920. Een paar jaar later, eind 1924 of begin 1925, werd er een hek rondom het gedenkteken geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog werden er nieuwe namen op het monument geplaatst.