Beschermd monument

Gildehuis der Onvrije Schippers: voorgevel

Beschermd monument van 01-04-1952 tot heden

ID
8736
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8736

Beschrijving

De bescherming van het gildehuis der Onvrije Schippers of Het anker als monument omvat de voorgevel.Waarden

Het Onvrije Schippershuis (louter wat de voorgevel betreft) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gildehuis der Onvrije Schippers

Korenlei 7, 7A-D (Gent)
Barokke voorgevel daterend van 1739, naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Bepleisterde en beschilderde voorgevel boven een arduinen plint met keldervensters, met rijk versierde in- en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen fronton.