Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Convent Ter Bruineghem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
87371
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87371

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden Huis Heilige Bruno. Volgens archiefstukken opgetrokken in 1663. Samengesteld uit een breedhuis waarachter een U-vormige aanbouw en links vooraan, vooruitspringend ten opzichte van het hoofdgebouw, een kleiner breedhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Convent Ter Bruineghem

Lange Violettestraat 193, 193A-F (Gent)
Het Convent Ter Bruineghem, heden Huis Heilige Bruno, is volgens archiefstukken opgetrokken in 1663. Samengesteld uit een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, waarachter een U-vormige aanbouw en links vooraan, vooruitspringend ten opzichte van het hoofdgebouw, een kleiner breedhuis van twee traveeën met rechts zijtrapgevel. Voortuin afgesloten door een muur met rechthoekige poort.