Beschermd cultuurhistorisch landschap

Graslei en Korenlei

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8740
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8740

Besluiten

Graslei en Korenlei, de Kleine Spijker, Tolhuisje, voorgevels van woning De Engel, het Coorenmetershuis, het Onvrije Schippershuis en woning in Lodewijk XV-stijl
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-1952  ID: 312

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Graslei en Korenlei zijn beschermd als landschap. De gevels op de grens van de afbakening (Korenlei 4-20, Hooiaard 5 en 6, Graslei 4-16, en een deel van de achtergevel van Korenmarkt 16) maken deel uit van de bescherming.Waarden

Het stadsbeeld gevormd door de Graslei en Korenlei is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Achterhuisje van burgerhuis De Wapens van Zeeland

Graslei 9 (Gent)
Achterhuisje van het huis zogenaamd De Wapens van Zeeland aan de Korenmarkt. Gekanteelde bakstenen lijstgevel van één travee en twee bouwlagen, volgens archiefstukken daterend van 1701.


Burgerhuis

Hooiaard 5 (Gent)
Huis met halsgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw met een bepleisterde voorgevel. Achteraan: bakstenen lijstgevel van twee traveeën.


Burgerhuis

Korenlei 8 (Gent)
Huis van vijf traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, in kern opklimmend tot de zeventiende eeuw met vernieuwde deur van 1756, verbouwd tot een bepleisterde lijstgevel in de tweede helft van de 19de eeuw, in 1952 in oorspronkelijke staat hersteld naar ontwerp van architect P. Eeckhout. Bakstenen voorgevel met in- en uitgezwenkte top.


Burgerhuis

Korenlei 2 (Gent)
Huis met trapgevel van 6 trappen en een topstuk, drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, met vermoedelijke kern uit de 17de eeuw doch volledig heropgericht met vernieuwd materiaal in begin 20ste eeuw. Traditionele bak- en zandsteenarchitectuur. Achterpuntgevel en twee bijbouwen uitkomend op de Leie.


Burgerhuis 't Middelhuus en De Witte Leeuw

Graslei 6 (Gent)
Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met een zijtrapgevel en voorzien van twee getrapte dakkapellen, met 17de-eeuws uitzicht, opgetrokken in 1913 naar ontwerp van architect A.R. Janssens. Lijstgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, verankerd met versierde gevelankers.


Burgerhuis De Beerie

Graslei 5 (Gent)
Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping, onder geknikt zadeldak, gedateerd 1726 op twee gevelstenen. Volgens archiefstukken oorspronkelijk met houten gevel, in 1625-1626 vervangen door stenen gevel en in 1726 gewijzigd; voorgevel in 1912 gereconstrueerd onder leiding van architect A.R. Janssens. Klokgevel in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken uit baksteen en Franse kalkzandsteen.


Burgerhuis het Maagdeken

Graslei 7 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit de 16de tot 17de eeuw, opgetrokken in 1913 naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Verankerde gevel in traditionele stijl opgetrokken uit baksteen en witte Franse steen.


Burgerhuis met trapgevel

Korenlei 23 (Gent)
Bak- en zandsteenbouw met trapgevel van 7 trappen en een topstuk, drie bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, met kern uit de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw, bepleisterd in de loop van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw gerestaureerd in traditionele stijl.


Burgerhuis van 1934

Korenlei 6, 6A (Gent)
Diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak op gevelsteen gedateerd ANNO 1934, naar ontwerp van architect Th. Desmet als poging tot integratie van nieuwbouw te midden van historische gebouwen.


Classicistisch hoekhuis met de Graslei

Pensmarkt 1 (Gent)
Classicistisch hoekhuis met de Graslei, uit het derde tot vierde kwart van de 18de eeuw, in de loop van de 19de eeuw aangepast en met één verdieping verhoogd, doch samen met de huizen op de Gras- en Koornlei, de Spijker en het Vleeshuis gerestaureerd in het kader van de wereldtentoonstelling van 1913.


Cooremetershuys

Graslei 12 (Gent)
Het Cooremetershuys is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal en constructiemethode eigen aan de 13de eeuw. De huidige gevel van het Cooremetershuys dateert van 1698 en werd gebouwd voor het Steen wat zijn uitzonderlijke breedte verklaart. Het huidige dubbelhuis telt drie bouwlagen en zes traveeën met een zadeldak en een verankerde bakstenen trapgevel. De gevel werd door architect J. De Waele in 1906-1907 gereconstrueerd naar de toestand van 1698. De zijgevel in het Hazewindstraatje is een verankerde en deels blinde lijstgevel van baksteen en onregelmatig gekapte Doornikse kalksteen.


De Lintworm en Krocht

Korenlei 24-26, Sint-Michielsplein 21 (Gent)
Oorspronkelijk romaans steen van circa 1200 opgetrokken uit Doornikse steen, waarvan enkel de onderbouw en de in 1909 herbouwde zijgevels verwijzen naar een vroegere vorm. Volgens archiefstukken werd in 1662 op de behouden romaanse onderbouw een traditionele bak- en zandstenen trapgevel opgericht, in de loop van de 19de eeuw verbouwd, maar in 1909 hersteld in 17de-eeuwse toestand met volledig vernieuwde topgevel en gebruik van nieuwe materialen; de romaanse gevels werden tegen de zijgevels heropgebouwd.


Gildehuis Den Enghel

Graslei 8 (Gent)
Het voormalig gildehuis Den Enghel is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. In 1912 werd een nieuwe voorgevel naar ontwerp van Amand Janssens opgetrokken. Trapgevel volledig opgetrokken uit zandsteen en zeer belangrijk voorbeeld van de Brabantse gotiek in Gent, gekenmerkt door skeletstructuur, de rijke versiering en typische behandeling van geveltop.


Gildehuis der Onvrije Schippers

Korenlei 7, 7A-D (Gent)
Gildehuis met barokke voorgevel daterend van 1739, naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Bepleisterde en geschilderde voorgevel boven een arduinen plint met keldervensters, met rijk versierde in- en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen fronton.


Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14 (Gent)
Huis zogenaamd "Windas" in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij- en voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Voorgevel gerestaureerd in 1904 door S. Mortier en A. Van Hoecke, en totaalrestauratie door Callebaut-architecten voltooid in 2019. Trapgevel volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen in Brabantse gotiek. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1531 op banderol boven deur. Zijgevel opgevat als een verankerde bakstenen lijstgevel en achtergevel met een verankerde bakstenen trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen.


Graanspijker

Pensmarkt 3-9 (Gent)
Zou eertijds een verpleeghuis voor melaatsen geweest zijn dat onder toezicht stond van het Sint-Janshospitaal; in 1322 aangekocht door de stad en omgevormd tot stapelplaats voor graan. Volledig opgetrokken uit Doornikse kalksteen telt deze lijstgevel negen traveeën over drie bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak. Bakstenen 16de-eeuwse achterbouw met verwerking van grijze natuursteen.


Herenhuis

Korenlei 20 (Gent)
Huis met twee bouwlagen van vijf ongelijke traveeën onder mansardedak met dakkapellen, uit begin 20ste eeuw naar ontwerp van architect Marchand. Lijstgevel van het enkelhuistype met voorgevelparement uit Franse kalkzandsteen.


Herenhuis

Korenlei 22, 22A (Gent)
Hoekhuis met het Hof van Fiennes, met twee bouwlagen en mansardedak met houten dakkapellen, op de fries gedateerd 1731. Bepleisterd en geschilderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen. Vijf traveeën brede bakstenen zijgevel boven een plint van Doornikse steen met twee getoogde vensters.


Herenhuis Hotel de Ghellinck

Korenlei 17-18, 19 (Gent)
Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder lichthellend zadeldak van 1849, gebouwd op een deel van het vroegere Hof van Gruuthuuse. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand, horizontaal geleed door een geprofileerde puilijst, kroonlijst en attiek en gemarkeerd door kolossale pilasters.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Korenlei 15-16 (Gent)
Neoclassicistisch hoekhuis met drie en een halve bouwlaag onder een zijdelings afgewolfd dak, in 1852 gebouwd op de plaats van het voormalige Hof van Gruuthuuse. Naar verluidt met behouden kern. Vijf traveeën brede bepleisterde en geschilderde voorgevel van het dubbelhuistype, gemarkeerd door een breder middenrisaliet met bekronend driehoekig fronton.


Herenhuis in rococostijl

Drabstraat 1-9, Korenlei 5, 4A, 5A (Gent)
Aanvankelijk een groot hoekhuis in late Lodewijk XV-stijl met drie bouwlagen onder mansardedak op het fronton gedateerd 1765, mogelijk met behouden oudere kern uit de 17de eeuw. Negen traveeën brede bepleisterde en beschilderde voorgevel van het dubbelhuistype, gemarkeerd door een hoger opgetrokken middenrisaliet van drie traveeën met bekronend driehoekig fronton met oeil-de-boeuf. Zijgevel in de Drabstraat van dertien traveeën.


Hoekhuis

Korenlei 3 (Gent)
Hoekhuis met de Jan Breydelstraat, met drie bouwlagen van respectievelijk drie en vier traveeën onder mansardedak, met mogelijke kern uit de 18de eeuw doch eerder in een neo-Lodewijk XVI-stijl gerestaureerd.


Hoekhuis

Korenlei (Gent)
Hoekhuis met vier bouwlagen van respectievelijk drie en zeven traveeën onder een afgesnuit dak; huidige gevel uit de eerste helft van de 19de eeuw doch hoogst waarschijnlijk oudere kern, gekenmerkt door bepleisterde en geschilderde lijstgevels.


Hoekhuis

Graslei 4 (Gent)
Hoekhuis, voorheen zogenaamd Het Verberrende Steen en één geheel vormend met het hoekhuis aan Hooiaard. Hoekhuis van twee bouwlagen met vier traveeën brede voorgevel en zijgevel van twee traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw, geheel gerestaureerd in 1911 naar ontwerp van architect A.R. Janssens. Verankerde bakstenen lijstgevel met hardstenen plint en hoekstenen van Franse steen, en verankerde zijtrapgevel.


Hoekhuis

Hooiaard 6 (Gent)
Hoekhuis met de Graslei, met drie bouwlagen en drie traveeën brede voorgevel met halsgevel, onder zadeldak op de fries gedateerd 1725. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Vier traveeën brede zijgevel aan de Graslei.


Hoekhuis

Korenlei 1 (Gent)
Smal hoekhuis met drie bouwlagen en twee traveeën brede voorgevel met in- en uitgezwenkte top en bekronend gebogen fronton, onder zadeldak; vermoedelijke kern uit begin 18de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw, in 1911 vrij hard heropgebouwd in een geïnterpreteerde barokstijl, met vernieuwd materiaal.


Hoekhuis

Graslei 1-2, 3, 3A-B, 2A (Gent)
Hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de eerste helft van de 17de eeuw, volledig hersteld in 1911. Voorgevel van vier traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping en een verankerde trapgevel. Zijgevel langs de Leie bestaande uit een vier traveeën brede en drie bouwlagen hoge trapgevel en een twee traveeën brede lijstgevel.


Huis De Stadt Doornick

Korenlei 11-12 (Gent)
Breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak en twee, bij de restauratie aangebrachte dakkapellen in klokvorm, met vermoedelijke kern uit de 16de-17de eeuw, aangepast in de 19de eeuw doch heropgebouwd in 1955 naar ontwerp van architect P. Eeckhout, met vernieuwd gevelparement uit Franse kalkzandsteen.


Huis De Zwaene

Korenlei 9-10 (Gent)
Breedhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak met twee getrapte dakvensters en houten dakkapellen, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw, sterk gewijzigd in loop van 19de eeuw, grondig hersteld in 1949 naar ontwerp van architect P. Eeckhout.


Korenmetershuis

Graslei 9 (Gent)
Eerste Korenmetershuis, van 1435 tot 1540 gildehuis van de korenmeters. Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 16de eeuw, wederopgebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Verankerde trapgevel in traditionele stijl opgetrokken uit bak- en witte natuursteen. Aanbouw achteraan, namelijk klein diephuis van drie bouwlagen onder afgewolfd schilddak, met kern vermoedelijk opklimmend tot de 13de eeuw doch met latere aanpassingen uit de 19de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Korenlei 21, 21A-J (Gent)
Haaks geplaatst, sober neoclassicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 19e eeuw. Vijf traveeën brede bepleisterde en geschilderde voorgevel uitziend op een driehoekig pleintje; drie bouwlagen onder schilddak. Zijgevels langs Leie en in de Ravensteinstraat respectievelijk van zeven en vijf traveeën. Aan de gevel bevindt zich een oorlogsgedenkteken ter ere van Portugese soldaten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Postgebouw

Graslei 15-16, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier. Als bouwstijl werd gekozen voor de laatgotische stijl of Brabantse gotiek terwijl er ook renaissancekenmerken aanwezig zijn. Deze vormentaal werd gecombineerd met meerdere moderne bouwprocedés en eigentijdse materialen.


Romaans stapelhuis Spijker

Graslei 10 (Gent)
Spijker, opklimmend tot het vierde kwart van de 12de eeuw, tot 1734 opslagplaats voor het graan dat langs de Leiehaven vervoerd werd. Na een brand in 1896, gerestaureerd in 1903 naar ontwerp van architect August Van Assche. Licht voorover buigende gevel van zeven traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, met een brede verankerde trapgevel van zes traveeën en toegevoegde travee afgedekt met twee kantelen, volledig opgetrokken uit Doornikse kalksteen. Achtergevel met een verankerde trapgevel van Doornikse kalksteen.


Stadswoning

Graslei 1-2, 3, 3A-B, 2A (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping onder zadeldak met twee schuin geplaatste zijtrapgevels, uit de eerste helft van de 17de eeuw, maar gewijzigd in 1690 en gedateerd 1690 door middel van een cartouche. Voorgevel met barokke trapgevel van baksteen en elementen in Franse steen, wederopgebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van J. De Waele.


Tolhuisje

Graslei 11 (Gent)
Tolhuisje, waar in de 17de en 18de eeuw de taksen op het graan geïnd werden door stedelijke ambtenaren. Enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1682 aan de hand van cartouche op geveltop, hersteld in 1912 zoals vermeld op gevelsteen. Verankerd trapgeveltje in traditionele stijl opgetrokken uit bak- en kalkzandsteen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Omgeving Graslei en Korenlei

Drabstraat, Graslei, Hazewindstraatje, Hof van Fiennes, Hooiaard, Jan Breydelstraat, Korenlei, Korenmarkt, Pakhuisstraat, Pensmarkt, Schuddeveestraatje, Sint-Michielsplein (Gent)
De Graslei en Korenlei vormden van de 11de tot de 18de eeuw de middeleeuwse haven van Gent. De huidige bebouwing herinnert nog sterk aan deze havenactiviteiten, zoals handelspanden en gildehuizen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.