Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
87431
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87431

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve met semi-gesloten aanleg. Als landbouwuitbating in werking tot circa 1980, sindsdien gerenoveerd. Bakstenen hoevegebouwen merendeels uit de 18de eeuw, rondom erf met midden aan de straatzijde en tegenover het achterin gelegen boerenhuis een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Terkleppe 8 (Brakel)
Voormalige hoeve met semigesloten aanleg. Bakstenen hoevegebouwen merendeels uit de 18de eeuw, rondom erf met midden aan de straatzijde en tegenover het achterin gelegen boerenhuis een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers. Ten westen van boerenwoning, vroeger bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen. Koortskapelletje, minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw, achterin gelegen op achtererfhoek van nummer 8 naast de oever van de Kleppebeek.