Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gereconstrueerde gevel van 1653

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
87439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87439

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gereconstrueerde gevel van 1653, door de Vrienden van Oud Gent hier herbouwd in 1960 (gevelsteen), doch afkomstig van het E. Anseeleplein. Zandstenen voorgevel met trapgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Registerindeling door middel van waterlijsten ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de kruiskozijnen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gereconstrueerde gevel van 1653

Jan Breydelstraat 30 (Gent)
Gereconstrueerde gevel van 1653, door de Vrienden van Oud Gent hier herbouwd in 1960, doch afkomstig van het E. Anseeleplein. Zandstenen voorgevel met trapgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke achtergevel van 1660-1661, uitziend op de Lieve, hersteld in 1958. Trapgevel van drie traveeën met drie bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping, opgetrokken uit bak- en zandsteen.