Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 87510   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87510

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van respectievelijk twee, drie en twee traveeën en drie bouwlagen, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Schoolstraat 29-33 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van respectievelijk twee, drie en twee traveeën en drie bouwlagen, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.