Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Schelderomolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-11-1991 tot heden

ID: 8752   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8752

Besluiten

Stenen windmolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-1991  ID: 2412

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde Schelderomolen met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van drie dorpshuizen.

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000825, Schelderomolen (DE SCHEPPER J., 1991).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de stenen windmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

beeldbepalende waarde

industrieel-archeologische waarde

Als karakteristieke site met windmolen en 19de-eeuwse landelijke arbeiderswoningen.

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Drie dorpshuizen

Molenstraat 106-110 (Merelbeke)
Rij van drie typische bescheiden dorpshuizen nabij de Schelderomolen.


Windmolen Schelderomolen

Molenstraat zonder nummer (Merelbeke)
Stenen korenwindmolen op molenbelt gebouwd in 1907 ter vervanging van een houten staakmolen die zich minstens sinds de 18de eeuw bevond op de Schelderodekouter.