Beschermd monument

Ensemble van vier dorpswoningen: gevels en daken

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden
ID: 8753   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8753

Besluiten

Geografisch pakket Ename
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2819

Beschrijving

De gevels en daken van deze vier dorpswoningen die samen een ensemble vormen, zijn beschermd als monument.


Waarden

De woningen gelegen Lijnwaadmarkt 22, 24, 26 en 28, gevels en bedaking zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als 19de-eeuwse huisjes van anderhalve verdieping onder gemeenschappelijk pannenzadeldak, met witgeschilderde gevels, rondboogdeuren en -vensters met buitenluiken bij het gelijkvloers en halve verdieping met kleine segmentboogvensters, de vier huisjes qua volume en afwerking van visuele eenheid vormend met de witgekalkte gevel van de annex in de Paardemarktstraat van het 'Huis Beernaert'.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble van vier dorpswoningen

Lijnwaadmarkt 22, 24, 26, 28 (Oudenaarde)
Rij van vier huisjes van anderhalve bouwlaag in eenheidsbebouwing, respectievelijk drie dubbelhuisjes van drie traveeën en één enkel van twee traveeën, onder mank zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), waarschijnlijk opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw en aangepast circa 1900.