Beschermd monument

Huis Den Heilige Geest

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

ID
8755
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8755

Besluiten

Geografisch pakket Aalst
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3236

Beschrijving

De bescherming omvat het huis Den Heilige Geest.Waarden

Huis Den Heiligen Geest is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een in oorsprong uit de tweede helft van de 18de eeuw daterend huis, in het laatste kwart van de 18de eeuw - met behoud van de naam - verbouwd met een zandsteenparement zoals het rechts aanpalend huis, doch met smallere penanten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Den Heilige Geest

Kerkstraat 22 (Aalst)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, grosso modo aansluitend bij nummer 20 qua volume en gevelordonnantie. Gevel met zandstenen parement uit het vierde kwart van de 18de eeuw op een latere arduinen plint met keldergaten.