Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van Kerkem en Es Drievuldigheidsboom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 87569   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87569

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie van Kerkem, met bijbehorende tuin ingeplant tegenover de noordgevel van de Sint-Pieterskerk.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van Kerkem en Es Drievuldigheidsboom

Kerkemstraat 10 (Maarkedal)
Voormalige pastorie van Kerkem, met bijbehorende tuin ingeplant tegenover de noordgevel van de Sint-Pieterskerk.

Is de omvattende vaststelling van

Drievuldigheidsboom pastorietuin van Kerkem

Kerkemstraat 10 (Maarkedal)
Jan, de tuinman van meneer pastoor, heeft omstreeks 1890 in de pastorietuin van Kerkem bomen geplant ter voorbereiding van een ietwat vreemde creatuur: een boom op drie poten. Het werd een schepsel dat de Drievuldigheid moest illustreren, vermoedelijk een hulpmiddeltje bij het verkondigen van het geloof. Het moeilijk te vatten begrip van de Drievuldigheid kon zo door meneer pastoor beter worden uitgelegd. De boom in zijn geheel als de heilige drie-eenheid en dat God bestaat als drie heilige personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die hier worden voorgesteld door de drie poten. Van Jan de tuinman weten we verder niets. Mogelijk was het iemand met een traditionele opleiding in de tuinbouw. Misschien was hij naar de tuinbouwschool geweest, want er waren toen al gerenommeerde tuinbouwscholen zoals in Vilvoorde en Gentbrugge. Wat we zeker weten van Jan is dat hij een volleerd vakman