Beschermd monument

Sint-Anna-ommegang

Beschermd monument van tot heden

ID
8757
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8757

Besluiten

Kapellen van de Sint-Anna-ommegang en kruisbeeld op kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-1994  ID: 2790

Beschrijving

De kapellen van de Sint-Anna-ommmegang en het kruisbeeld op het kerkhof zijn beschermd als monument.Waarden

De kapellen van de Sint-Anna-ommegang en het kruisbeeld op het kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

en in casu documentaire waarde .

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Anna-ommegang

Dorpsstraat 4, 14, Koning Albert I-Plein zonder nummer, Lindestraat zonder nummer, Pontstraat zonder nummer, Rid. A. Stas de Richellelaan 21, Sint-Annastraat zonder nummer (Merelbeke)
De ommegang omvat als eerste statie een grotere kapel of hoofdkapel in de noordwesthoek van het Koning Albert I-plein. Tussen deze Sint-Annakapel en de parochiekerk werden in 1868 zeven ommegangskapellen heropgericht. Als negende statie in de ommegang fungeert een kruisbeeld op het kerkhof voor de kerk.