Sint-Anna-ommegang

Beschermd monument van 21-12-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Bottelare
Straat Pontstraat, Dorpsstraat, Rid. A. Stas de Richellelaan, Lindestraat, Koning Albert I-Plein, Sint-Annastraat
Locatie Dorpsstraat 14, Dorpsstraat 4, Koning Albert I-Plein zonder nummer, Lindestraat zonder nummer, Pontstraat zonder nummer, Rid. A. Stas de Richellelaan 21, Sint-Annastraat zonder nummer (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/108.1
  • OO001973

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Anna-ommegang

Dorpsstraat 4, 14, Rid. A. Stas de Richellelaan 21, Lindestraat zonder nummer, Koning Albert I-Plein zonder nummer, Sint-Annastraat zonder nummer, Pontstraat zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

De ommegang omvat als eerste statie een grotere kapel of hoofdkapel in de noordwesthoek van het Koning Albert I-plein. Tussen deze Sint-Annakapel en de parochiekerk werden in 1868 zeven ommegangskapellen heropgericht. Als negende statie in de ommegang fungeert een kruisbeeld op het kerkhof voor de kerk.

Beschrijving

De kapellen van de Sint-Anna-ommmegang en het kruisbeeld op het kerkhof zijn beschermd als monument.

Waarden

De kapellen van de Sint-Anna-ommegang en het kruisbeeld op het kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

en in casu documentaire waarde .

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.