Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
87594
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87594

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige semi-gesloten hoeve, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Hoevegebouwen onder zadeldaken (pannen), opgesteld in U-vorm aan deels verhard en beplant erf met onder meer een kleine betonnen duiventil, en aan de straatzijde afgesloten door ijzeren traliewerk en aansluitend hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Veerstraat 12 (Kluisbergen)
Hoevegebouwen onder zadeldaken, minstens opklimmend tot de 18de eeuw, opgesteld in U-vorm aan deels verhard en beplant erf met onder meer een kleine betonnen duiventil, en aan de straatzijde afgesloten door ijzeren traliewerk en aansluitend hek.