Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrije basis- en kleuterschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
87607
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87607

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster met jongens- en meisjesschool, nu vrije lagere school en kleuterschool. Als wijkschooltje voor Uitbergen-Donk met kloosterhuis van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Wichelen opgericht in 1899, door de familie Visart de Bocarmé.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrije basis- en kleuterschool

Donklaan 119, 119A-B (Berlare)
Als wijkschooltje voor Uitbergen-Donk met kloosterhuis opgericht in 1899. Volgens het kadasterarchief vergroot in 1932 en uitgebreid met nieuw schoolgebouw achteraan in 1957. Iets achterin gelegen sober bakstenen kloosterhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Rechts aansluitend bakstenen schoolgebouw van één bouwlaag onder pannen zadeldak met brede vensters in de straatgevel.