Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 87629   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87629

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), inrijpoort in linker travee.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Plein 149 (Kaprijke)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, inrijpoort in linker travee.