Beschermd monument

Pastorie met tuin en koetshuis

Beschermd monument van 10-02-2000 tot heden

ID: 8770   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8770

Besluiten

Geografisch pakket Schelderode
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-2000  ID: 3543

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie, de ommuurde pastorietuin met Mispel (Mespilus germanica) en het koesthuis.Waarden

Pastorie, ommuurde pastorietuin met stallingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De in 1764 tot pastorie aangekochte en in 1767 daartoe aangepaste oudere woning, is één van de zeldzame architecturale overblijfselen van 18de-eeuwse bewoning in de historische dorpskern van Schelderode. Ingeplant naast de kerk, binnen een omringende ommuurde en deels beboomde pastorietuin met sporen van een typerende 18de-eeuwse symmetrische aanleg en karakteristiek bijbehorende stallingen met koetspoort, maken deze kenmerkende aanhorigheden een conceptueel samenhangend geheel uit met de als dusdanig herkenbare pastorie. Architectuurhistorisch is de pastorie een zeldzaam geworden en representatief voorbeeld van een landelijke pastorie uit het derde kwart van de 18de eeuw van slechts één bouwlaag met oudere structurele elementen. De pastorie bewaart typologische bouwkenmerken die specifiek zijn voor dergelijke vooraanstaande woning in een dorp: de dubbelhuisopstand, de karakteristieke indeling met centrale gang als as, kenmerkende authentieke interieurelementen zoals de overwelfde kelder, met stucwerk versierde bepleisterde zolderingen en schouwboezems in beide grote salons, de binnendeuren, oude hengsels en sluitwerk.

wetenschappelijke waarde

In de pastorietuin komt een Mispel (Mespilus germanica) voor die door zijn omvang en soort dendrologisch uitzonderlijk waardevol is als dikste exemplaar bekend in België.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Gaversesteenweg 512 (Merelbeke)
De pastorie, gelegen in een ommuurde pastorietuin, is van het type dubbel­huis met vijf tra­veeën en één bouw­laag.


Is de omvattende bescherming van

Mispel pastorietuin Schelderode

Gaversesteenweg 512 (Merelbeke)
Mooi ontwikkelde mispel in de pastorietuin. Het is een struik met vier stevige gesteltakken en met, aan de basis van de struik, een omtrek van ruim 190 cm.