Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis en bedrijfsgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
87721
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87721

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis met ondiep voortuintje afgesloten met ijzeren hekwerk, en magazijnen, voormalige maalderij van veevoeders "Ovior" van de gebroeders Reyntjens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en bedrijfsgebouwen

Grote Herreweg 27-29 (Kluisbergen)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw met aangebouwd bedrijfsgedeelte. Ernaast gedeelte van de oude maalderij en aansluitend woning, burelen en magazijnen van 1945 naar ontwerp van architect J. Reyntjens.