Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Roborst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 87726   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87726

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Domein van bijna 5 ha gelegen tegenover de kerk, toegankelijk via een imponerende ingang met ijzeren inrijhek aan zware beraapte pijlers met siervazen in terracottakleur geschilderd, geflankeerd door ijzeren afsluiting op muurtje en twee rondboogvormige poortjes met hekwerk, bekroond met liggende leeuwen. Park heraangelegd eind 19de eeuw in landschapsstijl.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 58 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang; ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.

Is de omvattende vaststelling van

Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Borstekouterstraat 56 (Zwalm)
Oorspronkelijk éénlaags huis, vervangen door huidig gebouw circa 1907, later beraapt en voorzien van huidige gevelordonnantie, bewaarde 18de-eeuwse kern.


Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Borstekouterstraat 60 (Zwalm)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw met 18de-eeuwse kern, links geflankeerd door het koetshuis van het kasteel.