Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 87769   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87769

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot 18de eeuw.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Vijverstraat 56 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot 18de eeuw.