Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jongenspatronaat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 87782   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/87782

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Achter de Wacht. Voormalig "Jongenspatronaat". Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert; als schenking van de familie Verheyden zie stichtingssteen met jaartal 1905.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Jongenspatronaat

Wijngaardstraat 9 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Achter de Wacht. Voormalig "Jongenspatronaat". Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert; als schenking van de familie Verheyden zie stichtingssteen met jaartal 1905.