Sint-Elisabethgasthuis

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Koning Albertstraat
Locatie Koning Albertstraat 12-16, Koning Albertstraat 16A-16B (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/108.1
  • 4.01/24020/216.1
  • OB000220

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Koning Albertstraat 12-16, 16A-B, 18, Diest (Vlaams-Brabant)

Het oudst vermelde gasthuis van de stad werd in 1203 gesticht door Arnold, heer van Diest, op het grondgebied van Webbekom; het bleef in gebruik tot de 15de eeuw.

Beschrijving

Het Sint-Elisabethgasthuiscomplex is beschermd als monument. De bescherming omvat de kloostervleugel, de apotheek, de kapel en de hoevegebouwen met poort.
De betreffende gebouwen waren beschermd sinds 13 oktober 1986. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet om duidelijk te maken dat enkel de opgesomde gebouwen beschermd zijn en niet het gehele perceel.

Waarden

Het voormalige Sint-Elisabethgasthuiscomplex en meer bepaald de kloostervleugel, de apotheek met inbegrip van de historische uitrusting, de kapel en de hoevegebouwen met poort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.