Beschermd monument

Sint-Elisabethgasthuis

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 8779   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8779

Besluiten

Sint-Elisabethcomplex
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5632

Beschrijving

Het Sint-Elisabethgasthuiscomplex is beschermd als monument. De bescherming omvat de kloostervleugel, de apotheek, de kapel en de hoevegebouwen met poort.
De betreffende gebouwen waren beschermd sinds 13 oktober 1986. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet om duidelijk te maken dat enkel de opgesomde gebouwen beschermd zijn en niet het gehele perceel.Waarden

Het voormalige Sint-Elisabethgasthuiscomplex en meer bepaald de kloostervleugel, de apotheek met inbegrip van de historische uitrusting, de kapel en de hoevegebouwen met poort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Koning Albertstraat 12-18, 16A-B (Diest)
Het Sint-Elisabethgasthuis, vroeger Groot Gasthuis genaamd, bestaat sinds 1250 op haar huidige locatie. De klooster- en hoevegebouwen dateren uit de 17de eeuw, de apotheek werd in 1710 geopend en de kapel werd in 1780 heringericht. Het ziekenhuiscomplex herbouwd door het stadsbestuur tijdens het tweede en derde kwart van de 19de eeuw.