Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Eclectisch herenhuis met tuin en dreef

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-10-1982 tot heden
ID: 8780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8780

Besluiten

Woning met tuin en dreef
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1852

Beschrijving

Dit eclectisch herenhuis is samen met de tuin en de aanpalende dreef beschermd als stadsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "de bij de woning horende siertuin met aanpalende boomgaard en moestuin, alsook het resterende gedeelte van de voormalige dreef (stadsgezicht). De gehele aanleg van de herenwoning en tuin met dreef werd als één geheel ontworpen. Ruime, goed onderhouden tuin met parkallures. De bomen van de dreef, parallel aangeplant met de woning en de tuin."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000697, Achter De Wacht 18: gebouw met tuin en dreef, advies KCML (1982)

Waarden

Het gebouw, gelegen Achter de Wacht 18 te Oudenaarde met de tuin en de dreef is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch herenhuis met tuin en dreef

Achter de Wacht 28 (Oudenaarde)
Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen in eclectische stijl opgetrokken circa 1895 naar ontwerp van architect A. Vossaert in opdracht van de heer De Vos.