Beschermd monument

Hoeve 't Maegher Goet: woning en poort

Beschermd monument van tot heden

ID
8783
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8783

Besluiten

Hoeve Maegher Goet: woonhuis, poort en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1978  ID: 1208

Beschrijving

Het woonhuis en de poort van de hoeve ‘t Maegher Goet zijn beschermd als monumentWaarden

Het woonhuis en de poort van de hoeve Maegher Goet zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve 't Maegher Goet

Magergoed 1-2 (Gent)
Voormalige hoeve waarvan het woonhuis een zeldzaam overblijfsel is van laatmiddeleeuwse architectuur. Vroegste vermelding van het Maegher Goet dateert van 1577. Midden in het veld gelegen hoeve op het eind van de met bomen afgezette dreef. Monumentale toegangspoort van het 17de-eeuwse type sluit de westelijke zijde af van een vroeger flessenhalsvormig omwald erf. Woonhuis uit de 15de-16de eeuw op motte ten oosten met gedichte vierkante binnenwal. Stal- en schuurvleugel, gedateerd 1873, tegen de noordelijke kant van het erf.