Beschermd monument

Hoeve 't Maegher Goet: woning en poort

Beschermd monument van 11-08-1978 tot heden
ID: 8783   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8783

Besluiten

Hoeve Maegher Goet: woonhuis, poort en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1978  ID: 1208

Beschrijving

Het woonhuis en de poort van de hoeve ‘t Maegher Goet zijn beschermd als monumentWaarden

Het woonhuis en de poort van de hoeve Maegher Goet zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve 't Maegher Goet

Absdalestraat zonder nummer (Gent)
Voormalige hoeve waarvan het woonhuis een zeldzaam overblijfsel is van laatmiddeleeuwse architectuur. Vroegste vermelding van het Maegher Goet dateert van 1577. Opeenvolgende eigenaars sindsdien bekend.