Beschermd monument

Boerenarbeiderswoningen

Beschermd monument van 10-02-2000 tot heden

ID
8786
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8786

Besluiten

Geografisch pakket Schelderode
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-2000  ID: 3543

Beschrijving

De twee boerenarbeiderswoningen, vroeger hoeve van het kasteel, zijn met het erf, het bakhuis en de stallingen beschermd als monument.Waarden

Voormalige hoeve en aanhorigheid kasteel, thans twee huisjes met erf, bakhuis en stallingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Uit het huidig voorkomen van de gebouwen, deels bepaald door aanpassingen in traditionele zin in de tweede helft van de 19de-begin 20ste eeuw, van de aanplantingen en de ligging van het geheel blijkt thans nog duidelijk dat de voormalige hoeve een integraal vroeger bestanddeel was van het kasteeldomein en dat het de afbakening van deze uithoek van het kasteelpark nog opvallend visualiseert. De gegroepeerde rode beuken in de achtertuin vormen compositorisch een essentiëel element binnen de landschappelijke parkaanleg van het kasteeldomein van Schelderode.
De lage bakstenen woning van één bouwlaag met oude kern is een van de zeldzame resten van landelijke bebouwing die opklimt tot de 18de eeuw in het historisch centrum van Schelderode; met zijn typische stallen en bakhuis vormt het een entiteit die representatief is als kleine vroegere hoeve.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenarbeiderswoningen

Gaversesteenweg 478 (Merelbeke)
De noordoosthoek van het kasteeldomein van Schelderode wordt duidelijk visueel afgebakend door een pittoresk ensemble van landelijke huisjes met bijgebouwen. Vroeger was dit één woning maar nu zijn het twee woningen met het karakter van een boerenwoning en met typische aanhorigheden zoals stallen en bakhuis. De woning klimt in kern op tot de 18de eeuw; in de periode tweede helft van de 19de eeuw - begin 20ste eeuw ze het enigszins verhoogd en in traditionele zin aangepast overeenkomstig de bouwtrant van de personeelswoning van het kasteel.