Hoeve Hof ten Toren

Beschermd monument van 15-04-1982 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Heurne
Straat Heurnestraat
Locatie Heurnestraat 311 (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/198.1
  • OO000236

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Hof ten Toren

Heurnestraat 311, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Vroegere zetel van de oude heerlijkheid, vermeld vernieuwd handschrift van 1539. Volgens oud handschrift stond hier in de 11de eeuw een woontoren, op de plaats van de huidige toren.

Beschrijving

Het gehele gesloten blok van hoeve Hof ten Toren is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de oude gedeelten van het 'Hof ten Toren', zijnde de inrijpoort, de toren en de aanpalende vleugel als volgt gemotiveerd: "als oude heerlijkheid, reeds vermeld in 1539 met zijvleugel en toren uit de 17de eeuw, deze laatste als verbouwing van een oudere uit de 11de of 12de eeuw, alsook met inrijpoort met cartouche en gevelsteel met jaartal 1731".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000680, Hoeve Hof ten Toren (het gehele gesloten blok met onder meer inrijpoort, toren met aanpalende vleugel, gevels en bedakingen), (S.N., 1982).

Waarden

De hoeve 'Hof ten Toren' (het gehele gesloten blok, met onder meer de inrijpoort, de toren met aanpalende vleugel, de gevels en bedakingen), te Oudenaarde (Heurne) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.