Overgangszone

Defensieve Dijk: overgangszone

Overgangszone van 14-09-2001 tot heden

ID: 8788   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8788

Besluiten

Defensieve dijk
definitieve beschermingsbesluiten: 14-09-2001  ID: 3760

Beschrijving

De Defensieve Dijk te Zwijndrecht en Melsele is beschermd als landschap. Ter ondersteuning van de intrinsieke waarde van het beschermd landschap is ook een overgangszone opgenomen in de bescherming. Deze overgangszone moet de dijk tot zijn recht laten komen in een voornamelijk agrarische open ruimte die tevens zijn oorspronkelijke context is. Die samenhang is trouwens enkel in dit deel van de Defensieve Dijk bewaard gebleven en verklaart mede de grenzen van de bescherming als landschap. Het zicht naar de dijk is hierbij even belangrijk als het zicht vanop de dijk.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002229, De Defensieve Dijk (DE MEIRSMAN R. & DE BORGHER M., 1999).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Defensieve Dijk

Duivestraat, Trepelandstraat, Zaveldam (Beveren), Half Maan, Smoutpot (Zwijndrecht)
De Defensieve Dijk, die tussen de forten Zwijndrecht en Fort Sint-Marie lag, is een relict van een deel van het Verschanst Kamp Linkeroever dat tussen 1870 en 1880 werd opgericht bij de uitbreiding van de Vesting Antwerpen, Nationaal Reduit van Belgiƫ.

Andere relaties

Is overgangszone van

Defensieve Dijk

Duivestraat, Trepelandstraat, Zaveldam (Beveren), Half Maan, Smoutpot (Zwijndrecht)