Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve 't Maegher Goet met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8792

Besluiten

Hoeve Maegher Goet: woonhuis, poort en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1978  ID: 1208

Beschrijving

De hoeve ‘t Maegher Goet met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve Maegher Goet met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve 't Maegher Goet

Magergoed 1-2 (Gent)
Voormalige hoeve waarvan het woonhuis een zeldzaam overblijfsel is van laatmiddeleeuwse architectuur. Vroegste vermelding van het Maegher Goet dateert van 1577. Midden in het veld gelegen hoeve op het eind van de met bomen afgezette dreef. Monumentale toegangspoort van het 17de-eeuwse type sluit de westelijke zijde af van een vroeger flessenhalsvormig omwald erf. Woonhuis uit de 15de-16de eeuw op motte ten oosten met gedichte vierkante binnenwal. Stal- en schuurvleugel, gedateerd 1873, tegen de noordelijke kant van het erf.