Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden
ID: 8798   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8798

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-2000  ID: 3599

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk, uitbreiding bescherming toren tot het gehele kerkgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


parochiekerk, opgetrokken met baksteen, zandsteen en hardsteen, waarvan de oudste delen nog uit de 13de eeuw dateren, die circa 1400 werd uitgebreid met een westelijke travee, een westtoren, een vergroting van het koor en met een transept;
twee l6de-eeuwse arduinen grafplaten in de kerkvloer met ligfiguur.

artistieke waarde


laatgotisch basreliƫf, voorstellend de graflegging, geplaatst in een nis bij de noordelijke transeptarm;
19de-eeuws meubilair dat na een brand van 1973 bewaard bleef: zijaltaren en neogotische eiken kansel en biechtstoel van 1879, Sint-Martinusbeeld van 1887, orgel van voor 1911, op doek geschilderde kruisweg van 1909, glas-in-loodramen in het koor van 1880.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Edelareberg zonder nummer (Oudenaarde)
Plattelandskerkje fraai gelegen op de helling van de zogenaamd Edelareberg met omringend kerkhof en geflankeerd door klooster en pastorie. Vermoedelijk dateren de oudste delen van de huidige kerk nog deels uit de 13de eeuw.